När ska jag beskära mina fruktträd?

2020-02-09

Av Sara Larsson

När man pratar fruktträdsbeskärning brukar man nämna vår-beskärning och jas-beskärning. Det handlar om att olika träd läpligtvis beskärs vid olika tider på året. En vår-beskärning utförs på våren medan träden är i vila. Hos oss på Höglandet kan det vara från januari till mitten av april ungefär. Undvik att klippa träd när det är kallare än tio minusgrader. Dels är det svårt att hålla värmen i händer och fötter eftersom jobbet är rätt så stillastående och dessutom blir trädens grenar spröda och kan lätt knäckas på fel ställen i sträng kyla. Vårbeskärningen avslutas innan träden börjar "sava", dvs. när de börjar vakna till liv efter vintern. Under knoppsprickningen bör alla träd lämnas ifred. Vissa träd kan till och med dö om de utsätts för kraftig beskärning på våren, t.ex. lönn och björk, eftersom de är så kallade "blödare".

Jag brukar tillämpa vår-beskärning på små, nyplanterade träd som är yngre än 10 år. Riktigt gamla, trötta fruktträd med dålig tillväxt kan också må bra av denna typ av beskärning.

Jas-beskärning betyder att man klipper under juli, augusti eller september månad. Under den tiden klipps alla andra träd där inte en vårbeskärning passade in. När man beskär ett träd under sommaren så märker inte träd så mycket av det och man slipper oftast en massa nya smågrenar som kan bli resultatet av en vår-beskärning. Nackdelen med en jas-beskärning kan vara att en del frukt ramlar ner under beskärningen. Men ärligt talat; om trädet bär väldigt mycket frukt ska man gallra rätt hårt så att alla kart inte sitter kvar och utvecklar ett äpple eller ett päron. Dels kan det bli för tungt så att hela grenar knäcks av tyngden och dels blir frukten väldigt liten om det finns för mycket på trädet. Så har du aldrig testat jas-beskärning; gör det!